16de VAKANTIEBAROMETER VAN EUROP ASSISTANCE

De Belgen, geconfronteerd met terrorisme, herzien hun vakantiebestemmingen en vertrekken minder talrijk op reis

Woensdag 18 mei 2016 — De resultaten van de Europese Vakantiebarometer van Europ Assistance 2016 zijn gekend. De enquête werd uitgevoerd na de aanslagen van 22 maart in Brussel. Deze enquête heeft vooral als doelstelling om bij de Europeanen te peilen naar hun intenties om op reis te gaan, hun motivatie, vakantiebestemmingen, budget en favoriete soort vakantieverblijf. Europ Assistance peilde dit jaar eveneens of de vakantiegangers hun werk kunnen loslaten op reis. Deze enquête[1] werd afgenomen via een steekproef bij 3500 Europeanen (Fransen, Duitsers, Britten, Italianen, Spanjaarden, Oostenrijkers en Belgen). De tendensen die hieruit blijken, vormen een waardevol hulpmiddel bij de voorbereiding van de talrijke bijstandsaanvragen die verwacht worden tijdens de zomer en op basis waarvan een dienstverlening op maat kan worden georganiseerd. Europ Assistance ondervroeg dit jaar eveneens de bewoners van de Verenigde Staten en Brazilië, gezien hun belang voor de Europ Assistance-groep op internationaal niveau.

  • Vakantieplannen: slechts 47% van de Belgen verklaart deze zomer op reis te zullen vertrekken, wat een daling is van 10 ptn. t.o.v. 2015 !
  • De Belgische vakantieganger is slechts licht bezorgd over het risico op een terroristische aanslag op vakantie, aangezien er meer dan ooit voor een Europese bestemming gekozen wordt (88%, +9 ptn. t.o.v. 2015). De Belg mijdt bepaalde bestemmingen (zoals Turkije, Noord-Afrika of Griekenland) die hij als « risicovol » beschouwt of die getroffen worden door de problemen in het Nabije Oosten (onveiligheid, vluchtelingenproblematiek).
  • Frankrijk blijft de belangrijkste bestemming voor onze landgenoten (27%), gevolgd door Spanje (17%) en Italië (11%). 9% verklaart in België te zullen blijven. Nederland (6%) en Duitsland (5%) komen dit jaar op als waardig alternatief.
  • Het gemiddeld vakantiebudget van de Belgen voor deze zomer (gemiddeld gezinsbudget) stijgt licht met € 37 en bedraagt € 2 412.
  • 28% van de Belgen blijft in contact met het werk tijdens de vakantie (e-mails lezen en/of beantwoorden), hetzij meer dan de andere Europese landen.

[1] Deze enquête werd telefonisch uitgevoerd door Ipsos tussen 23 maart en 2 mei  2016 (In België van 28 maart tot 2 mei 2016)  bij de ondervraagde personen thuis en volgens de quotamethode (geslacht, leeftijd, beroep van het gezinshoofd, na onderverdeling per regio en grootte van de agglomeratie). Deze is beschikbaar op www.europ-assistance.com

REISPLANNEN

Minder dan de helft van de Belgen zal deze zomer op reis gaan

Minder Belgen zullen dit jaar op vakantie gaan in vergelijking met vorig jaar (47%, een daling van 10 ptn. t.o.v. 2015, hetzelfde niveau als in 2014). Deze daling treft vooral de vakantiegangers die  éénmalig op vakantie vertrekken (31%, hetzij een daling van 9 ptn. t.o.v. 2015), en de korte verblijven.

Deze daling heeft een impact op de lengte van de verblijven: de korte verblijven van maximum 1 week kennen bij de Belgen minder succes (26%, -5 ptn.), ten voordele van verblijven van 3 weken en langer (28%, +8 ptn.). De verblijven van 2 weken blijven hoe dan ook het populairst (48%, idem 2015). Bij de Franstaligen is er een significante stijging in het aantal vakanties van 3 weken en langer (32%, +11 ptn.) ten nadele van verblijven van 2 weken (46%, -2 ptn.) of van maximum 1 week (27%, -1 pt.). Bij de Nederlandstaligen laat de stijging zich voelen bij de verblijven van 3 weken en langer (24%, +4 ptn.) en van 2 weken (50%, +1 pt.).

Ook de Europeanen zijn minder reislustig

Het aantal Europeanen dat verklaart in de zomervakantie op reis te zullen vertrekken is ook gedaald: 54% gaat op vakantie (-7 ptn. t.o.v. 2015). De Oostenrijkers vormen een uitzondering, met 63% dat vakantieplannen heeft (+1 pt. t.o.v. 2015).

VAKANTIEBESTEMMINGEN

Frankrijk, Spanje, Italië en België: de favoriete bestemmingen van de Belg…

88% van de Belgen brengt zijn vakantie in Europa door (+9 ptn. t.o.v. 2015). Zij behoren tot de groep reizigers die het minst in eigen land blijven (9%). Frankrijk blijft de meest populaire bestemming van de Belgen (27%, -3 ptn. t.o.v. 2015). Spanje wint aan populariteit (17%, +5 ptn. t.o.v. 2015), en ook Italië (11%, +1 pt) en België (9%, -1pt) blijven uitgelezen vakantiebestemmingen voor de Belgen.

… maar Nederland en Duitsland vormen een alternatief

Nederland (6%, +3 ptn. t.o.v. 2015) en Duitsland (5%, +3 ptn.)  verschijnen dit jaar in de top 6 en steken aldus Griekenland (4%) en Turkije (2%) voorbij. Onze twee buurlanden zijn vooral in trek bij Nederlandstaligen.

De helft van de  Belgen gaat op reis met de auto

52% (- 1pt) van de Belgen geeft aan met de auto op vakantie te zullen gaan. Vliegtuigreizen blijven stabiel met 43%.

Europeanen zijn overwegend zonnekloppers

43% van de Europeanen (+10 ptn. t.o.v. 2015) kiest voor een vakantie in eigen land. Dat aandeel is groter in landen met een gunstig klimaat. Zo blijven in de zuiderse landen 7 reizigers op 10 in eigen land. Het heliotropisme, de drang naar de zon, blijft een doorslaggevende factor bij de keuze van de bestemming.

Nota : 65% van de Amerikanen 43% van de Brazilianen geven aan in eigen land te blijven tijdens hun vakantie

VAKANTIE EN TERRORISME

Deze enquête werd uitgevoerd na de terroristische aanslagen in Brussel en enkele maanden na de gebeurtenissen in Parijs.

Heeft het risico op aanslagen in deze onrustige tijden een impact op de keuze van de vakantiebestemmingen van onze landgenoten? Slechts 26% de Belgen beschouwt het risico op aanslagen als het belangrijkste keuzecriterium bij het kiezen van een bestemming, t.o.v. 40% van de Europeanen.

Toch laat de Belgische toerist bepaalde landen links liggen: 32% verklaart niet naar Turkije te reizen deze zomer, 29% mijdt Noord-Afrika/Maghreb landen, 14% Egypte, 12% het Midden-Oosten en in Europa slaat die keuze op  8% voor Frankrijk en op 6% voor Griekenland. Spanje maakt een tegengestelde beweging en wint 5 procentpunten (zie hierboven).

BUDGET

Het vakantiebudget van de Europeanen blijft een belangrijke uitgavenpost in het totaal gezinsbudget

Voor 34% van de Belgen (32% van de Europeanen), is het vakantiebudget een uitgavenpost die ze onberoerd willen laten. 37% van de Belgen geeft echter aan hun vakantiebudget te matig of sterk te zullen verminderen in vergelijking met de andere gezinsuitgaven (vs. 39% van de Europeanen), 15% schrapt het vakantiebudget (vs. 18% van de Europeanen)

Het vakantiebudget stijgt lichtjes bij de Belgische gezinnen

In ons land is het vakantiebudget tot in 2011 blijven stijgen. Na een daling van 8% in 2012, een lichte stijging van 4% in 2013 en van 3% in 2014, daalde het budget van de Belg met 8% in 2015.
Dit jaar echter stijgt het budget opnieuw zeer lichtjes, met € 37 t.o.v. 2015, en komt uit op een gemiddelde van € 2 412 /gezin. België bevindt zich hiermee op de 3de plaats in Europa. Deze stijging treft vooral de Nederlandstalige Belgen (€ 2 440, + € 104), terwijl het budget van de Franstaligen licht daalt (€ 2 384, €-43).

Het gemiddelde reisbudget van de ondervraagde Europese gezinnen stijgt met 4% t.o.v. vorig jaar en bedraagt nu € 2 247. In alle landen stelt men een stijging vast: Oostenrijk (€ 2 727) en Duitsland (€ 2 468) steken België voorbij, Frankrijk (€ 2 233), Italië (€ 2 045) en Spanje (€1 886) sluiten de rangen.

Nota : het gemiddeld budget van de Amerikaanse gezinnen bedraagt 1 771 USD (€ 1 892), dat van Brazilië 1 212 BRL (€ 905).

TYPE VAKANTIEBESTEMMINGEN

Rust is een prioriteit, maar ook culturele ontdekkingen en momenten met familie en vrienden staan op het menu

45% van de Belgen gaat tijdens de zomervakantie vooral op zoek naar rust. Daarnaast wil 40% op vakantie nieuwe culturen ontdekken. De vakantie met het gezin en/of vrienden doorbrengen geniet de voorkeur van 38% van de Belgen.

De ideale vakantiemix vinden de meeste Belgen (54%, +3 ptn.) tijdens een verblijf aan zee. Onze landgenoten houden van afwisseling en kiezen ook regelmatig voor een rondreis (24%, +1 pt.) of voor een vakantie in de bergen (25%, +6 ptn.), op het platteland (20%, +2 ptn.), en voor een verblijf in de stad (20%, + 1 pt.).

KEUZECRITERIA

Veiligheidsrisico’s zoals aanslagen komen bij de meeste Europeanen voor in de top 3 van de essentiële criteria bij de keuze van de vakantiebestemming.

De Belgen zien het anders en stellen dit jaar andere keuzecriteria voorop: toeristische infrastructuur, infrastructuur gelinkt aan sport en vrije tijd en het klimaat.

RESERVATIE EN BOEKINGSWIJZE

57% van de Belgen reserveert zijn vakantie online

De Belgen gebruiken graag het internet om hun reis voor te bereiden:  57% verklaart vooral online te reserveren via pc of tablet, t.o.v. 52% van de Europeanen. 22% van de Belgen (24% van de Europeanen) reserveert via een persoonlijk contact (waaronder reisagentschap of touroperator) en 10% van de Belgen en Europeanen boekt nog via telefoon.

CONTACT MET HET WERK TIJDENS VAKANTIE

14% van de Belgen blijft op reis professionele e-mails lezen, 11% beantwoordt ze en 3% blijft doorwerken, of toch van tijd tot tijd. In het totaal blijft 28% van de Belgen in contact met het werk tijdens de vakantie, wat meer is dan in andere de Europese landen (Duitsland 13%, Frankrijk 18%, Italië en Oostenrijk 21%, Spanje 22%,).

37% van de Belgen gebruikt geen enkel technologisch middel om verbonden te blijven met het werk, een cijfer dat stijgt tot 49% bij de Europeanen, 40% bij Amerikanen en 60% bij de Brazilianen.
Toch is ook 34% van de Belgen (31% van de Europeanen) niet in contact met het werk tijdens de vakantie.

PROFIEL VAN DE BELGISCHE VAKANTIEGANGER

  • De Nederlandstaligen vertrekken talrijker op vakantie (54% t.o.v. 39% van de Franstaligen). Dit jaar is het verschil tussen beide groot.
  • Deze zomer kiezen de Franstaligen vaker voor een lange vakantie van 3 weken of meer (32%) in vergelijking met de Nederlandstaligen (24%).
  • Franstaligen verkiezen Frankrijk (38% FR vs. 16% NL) als bestemming, terwijl de Nederlandstaligen vaker kiezen voor Spanje (20% NL vs. 13% FR) en dit jaar ook meer voor Nederland (9%) en Duitsland (7%).
  • De vrees voor aanslagen bij de keuze van de vakantiebestemming is meer aanwezig bij de Franstaligen (29%) dan bij de Nederlandstaligen (25%).

Hij reserveert zijn vakantie 1 à 4 maanden op voorhand online, en kiest voor een verblijf van 2 weken in Europa waar hij met de auto of het vliegtuig naartoe gaat, op zoek naar rust en zon, het liefst aan de zee.

60% van de vakantiegangers is gedekt door een reisbijstandsverzekering, 31% verklaart geen reisbijstandsverzekering te hebben.

Infografie
Over Europ Assistance

De Groep Europ Assistance, die in 1963 in Frankrijk werd opgericht, is de uitvinder van de reisbijstand. Vanaf haar oprichting koos de Groep gedurende de afgelopen vijf decennia voor de innovatie als eerste hefboom ten dienste van haar klanten. De Europ Assistance Group, die via haar 37 dochterondernemingen in 33 landen wereldwijd aanwezig is, telt 8.500 werknemers en 750.000 serviceproviders en begeleidt haar klanten vanuit een menselijke aanpak vanaf het allereerste moment op het gebied van Reizen, Automotive, Gezondheid en Familie- en Thuiszorg. Europ Assistance verwezenlijkt meer dan 8,8 miljoen interventies per jaar en telt meer dan 300 miljoen klanten. De Europ Assistance Group, een 100% dochteronderneming van de Generali Group, realiseerde in 2017 een geconsolideerde omzet van 1.591 miljoen euro.

Europ Assistance Belgiƫ telt 216 medewerkers, behandelt meer dan 244 000 telefonische oproepen en meer dan 112 000 dossiers per jaar.